• (+84) 0386 016 988
  • vmtc.vms@gmail.com

Để đăng ký cho đơn vị Trường hoặc Đoàn, Anh (chị) đại diện cho các Trường (Đoàn) vui lòng thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Hoàn thiện các nội dung trên link vmtc.edu.vn/account/register.

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ thông tin, Anh (chị) sẽ nhận được tổng hợp thông tin đăng nhập như ảnh dưới đây. Quý vị thực hiện các bước tiếp theo trong hướng dẫn quản lý tài khoản. Chi tiết có thể xem hướng dẫn quản lý tài khoản theo Trường (Đoàn).