• (+84) 0386 016 988
  • vmtc.vms@gmail.com
Tra cứu kết quả

Hướng dẫn tra cứu thông tin

- Bước 1: Nhập Số báo danh hoặc tên của thí sinh.

- Bước 2: Nhập ngày sinh của con theo định dạng dd/mm/yyyy - 01/01/2012.

- Bước 3: Bấm nút "Tìm Kiếm".

- Bước 4: Nếu có thông tin sai sót vui lòng dùng mã pin để sửa lại thông tin (nút sửa).