• (+84) 0386 016 988
  • vmtc.vms@gmail.com

Các thí sinh tham gia cuộc thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam (VMTC) dưới dạng thí sinh tự do, các bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn chuột vào Đăng ký trên menu, chọn Đăng kí cá nhân hoặc truy cập link vmtc.edu.vn/register. Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu. 

Bước 2: Nhấn nút đăng ký sau khi điền đầy đủ thông tin. Các bạn sẽ nhận được tổng hợp thông tin đăng ký như ảnh dưới đây. Các bạn nhớ lưu lại mã pin để sửa thông tin, nộp lệ phí và tra cứu thông tin của thí sinh. Các bạn kiểm tra lại thông tin, nếu có thông tin sai vui lòng sửa lại bằng nút "Sửa thông tin" bên dưới.