TRA CỨU

Dữ liệu cập nhật đến ngày 07/10/2021

Hướng dẫn tra cứu thông tin đăng ký Kỳ thi VMTC 2021:

- Bước 1: Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin: Họ và tên (chấp nhận cả viết hoa và viết thường).

- Bước 2: Bấm nút "Tìm Kiếm" (hoặc phím Enter) để xem thông tin đăng ký.

- Bước 3: Vui lòng kiểm tra đúng bản ghi dữ liệu có chỉ số của mình

- Bước 4: Nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ với ban quản trị